Pracujem s detmi - Knižnica
Stiahnuť 27 krát
Modlitba Otče náš

To, že sa môžeme modliť je úžasné privilégium. Vedomie, že Boh nás počúva ako otec svoje milované deti, že mu záleží na našich pocitoch a potrebách je úžasná. Ale aj ako dospelí často nevieme, ako a za čo sa máme modliť.

Ježiš nám hovorí: „Vy sa teda modlite takto...“ (Matúš 6:9) a my sa chceme od neho učiť a chceme, aby sa takto učili modliť aj naše deti či deti, s ktorými pracujeme. Tieto lekcie vás spoločne prevedú jednotlivými frázami modlitby Otčenáš, aby ste mohli preniknúť do podstaty toho, čo nás v tejto modlitbe Ježiš učí a aby sme sa túto modlitbu neučili iba naspamäť, ale aby sme jej aj rozumeli.

Pridať do knižnice
Obľúbené
Podiel
Tlač